Tel: +48 22 577 11 74

Fax: +48 22 868 63 25

Wybierz województwo

Wojciech Bartczak
Tel: +48 601 360 289
E-mail: Wojciech.Bartczak@Fujifilm.com
Wojciech Bartczak
Tel: +48 601 360 289
E-mail: Wojciech.Bartczak@Fujifilm.com
Katarzyna Doktór
Tel: +48 607 149 474
E-mail: Katarzyna.Doktor@Fujifilm.com
Wojciech Bartczak
Tel: +48 601 360 289
E-mail: Wojciech.Bartczak@Fujifilm.com
Tomasz Królikowski
Tel: +48 601 265 055
E-mail: Tomasz.Krolikowski@Fujifilm.com
Katarzyna Doktór
Tel: +48 607 149 474
E-mail: Katarzyna.Doktor@Fujifilm.com
Tomasz Królikowski
Tel: +48 601 265 055
E-mail: Tomasz.Krolikowski@Fujifilm.com
Wojciech Bartczak
Tel: +48 601 360 289
E-mail: Wojciech.Bartczak@Fujifilm.com
Katarzyna Doktór
Tel: +48 607 149 474
E-mail: Katarzyna.Doktor@Fujifilm.com
Tomasz Królikowski
Tel: +48 601 265 055
E-mail: Tomasz.krolikowski@Fujifilm.com
Wojciech Bartczak
Tel: +48 601 360 289
E-mail: Wojciech.Bartczak@Fujifilm.com
Katarzyna Doktór
Tel: +48 607 149 474
E-mail: Katarzyna.Doktor@Fujifilm.com
Katarzyna Doktór
Tel: +48 607 149 474
E-mail: Katarzyna.Doktor@Fujifilm.com
Tomasz Królikowski
Tel: +48 601 265 055
E-mail: Tomasz.Krolikowski@Fujifilm.com
Wojciech Bartczak
Tel: +48 601 360 289
E-mail: Wojciech.Bartczak@Fujifilm.com
Wojciech Bartczak
Tel: +48 601 360 289
E-mail: Wojciech.Bartczak@Fujifilm.com
Blog FUJIFILM Sericol Polska Sp. z o. o

Jak tanio drukować małe nakłady?

Na koszt druku wpływa wiele czynników, w tym m.in. rodzaj materiału, farba drukarska oraz nakład. Jednak kluczową rolę w kształtowaniu ceny jednostkowej odgrywa wybrana technologia. Zamawiając wydruki reklamowe, np. plakaty, banery, ulotki czy billboardy, masz najczęściej do wyboru druk offsetowy lub cyfrowy. Który jest ekonomiczniejszy przy małych nakładach?

Różnice w kosztach druku w technologii cyfrowej i offsetowej wynikają przede wszystkim z tego, że te procesy wymagają innego przygotowania.

Szybkie i łatwe przygotowanie druku cyfrowego

W druku offsetowym wykorzystywane są fizyczne formy drukowe (tzw. blachy). Natomiast w technologii cyfrowej formą drukową jest odpowiednio zapisany plik z danymi. Następstwem tego faktu są bardzo istotne różnice na wszystkich etapach realizacji wydruków:

  • przygotowywanie projektu do druku – metoda cyfrowa gwarantuje błyskawiczną konwersję projektu graficznego na plik z danymi (wirtualną formę drukową) – przygotowanie form do druku kolorowego na maszynie offsetowej wymaga naświetlenia i wywołania czterech blach: po jednej dla każdego z czterech kolorów procesowych (CMYK) oraz osobnych blach do kolorów spotowych (np. Pantone),
  • próby druku i kalibrowanie maszyn – bardzo ważny proces w druku offsetowym: często potrzeba tu wiele wydruków próbnych i nie jest możliwy bez zaangażowania fachowców – natomiast w technologii cyfrowej zarówno małe drukarki biurowe, jak i wielkoformatowe drukarki cyfrowe nie wymagają żadnych specjalnych zabiegów przygotowawczych: druk może rozpocząć się natychmiast po przesłaniu projektu do maszyny,
  • zmiany projektu – w technologii offsetowej każda, nawet najdrobniejsza zmiana (np. dodanie brakującego znaku diakrytycznego) jest równoznaczna z powtórzeniem całego procesu przygotowania do druku – w technologii cyfrowej korektę można nanieść w kilka minut i ponownie przesłać projekt do maszyny drukującej,
  • dodruki – przy offsecie nie można zagwarantować identycznej jakości dodruku, nawet wtedy, gdy zostanie wykonany na tej samej maszynie (co jest stosunkowo rzadką praktyką) – technologia cyfrowa gwarantuje dokładną powtarzalność odwzorowania barw, przejść tonalnych czy kontrastu. 

Opisane różnice sprawiają, że w technologii cyfrowej możesz zrealizować nawet bardzo skomplikowane projekty dosłownie z dnia na dzień, a nawet w ciągu kilku godzin. Offset wymaga zazwyczaj kilku dni na przygotowanie (narząd) maszyn i druk. Wynika to także z faktu, że na maszynie offsetowej trzeba zakończyć druk jednego projektu, aby zacząć przygotowania do następnego. Przestawienie maszyny cyfrowej z jednego projektu na inny polega na ewentualnej zmianie materiału używanego do druku i korekcji parametrów pracy drukarki. Czas potrzebny na wykonanie tych operacji jest liczony w minutach, a nie dniach, jak przy druku offsetowym. 

Druk małych nakładów opłaca się tylko w technologii cyfrowej? 

Koszt druku wymaga osobnej kalkulacji dla każdego projektu. Jednak przy każdej realizacji ujawniają się dwie ogólne prawidłowości. Pierwsza polega na tym, że w druku offsetowym wzrost nakładu powoduje obniżenie ceny pojedynczego egzemplarza. Wynika to z faktu, że wszystkie koszty stałe (przygotowanie do druku, koszty pracy) są bardzo podobne w przypadku kilkuset i kilku tysięcy egzemplarzy. Ich udział w cenie jednej sztuki staje się coraz mniejszy w miarę wzrostu nakładu. Drugą prawidłowością jest niezmienna cena jednostkowa przy druku cyfrowym – niezależnie od tego, czy nakład wynosi jeden, sto czy wiele tysięcy egzemplarzy. Ewentualne zniżki przy dużych zamówieniach wynikają z powodów niezwiązanych z realnymi kosztami druku, lecz np. z obniżeniem marży dla stałego klienta.

Podsumowując: jeżeli chcesz tanio wydrukować małe nakłady plakatów czy ulotek, to optymalna do tego celu będzie technologia cyfrowa. Wartym podkreślenia atutem jest proekologiczny charakter druku cyfrowego: drukujesz dokładnie tyle egzemplarzy, ile potrzebujesz, bo dodruk nie wymaga ponoszenia dodatkowych kosztów. W przypadku offsetu zwiększenie nakładu o kilkadziesiąt czy kilkaset sztuk zazwyczaj nie zmienia w radykalny sposób ogólnych kosztów realizacji zamówienia. Natomiast dodruki są mało opłacalne. Te dwa czynniki sprzyjają zamawianiu „na zapas” i związanego z tym marnotrawstwa papieru, farb drukarskich i energii elektrycznej.

Green Guard
Tilia Griffin
Sefar
Illumina
Acuity Ultra
Acuity LED 1600R
Acuity B1
Acuity LED 40
Acuity LED 3200R
Acuity F

Dostosuj swoje ustawienia plików cookie

Funkcjonalne pliki cookie:
Te pliki cookie zapewniają korzystanie z poszczególnych funkcjonalności strony internetowej. Są konieczne m. in., aby umożliwić użytkownikowi poruszanie się po całej stronie internetowej. Bez tych plików niemożliwa byłaby realizacja części usług strony internetowej, np. umożliwienie użytkownikowi dokonywania uwierzytelniania podczas kolejnych wizyt.
Analityczne pliki cookie:
Te pliki cookie umożliwiają określanie liczby i źródła odwiedzin na stronach internetowych, dokonywanie pomiarów i ustalanie, które treści na stronie są najbardziej popularne oraz jak użytkownik porusza się po stronie. Najczęściej gromadzą one informacje o charakterze zbiorczym, anonimowym.
Reklamowe pliki cookie:
Te pliki cookie pozwalają na tworzenie profilu zainteresowań użytkownika strony internetowej i dobieranie reklamy do tego profilu. Mogą one pozwalać na identyfikację przeglądarki i urządzenia użytkownika.