Tel: +48 22 577 11 74

Fax: +48 22 868 63 25

Wybierz województwo

Wojciech Bartczak
Tel: +48 601 360 289
E-mail: Wojciech.Bartczak@Fujifilm.com
Wojciech Bartczak
Tel: +48 601 360 289
E-mail: Wojciech.Bartczak@Fujifilm.com
Katarzyna Doktór
Tel: +48 607 149 474
E-mail: Katarzyna.Doktor@Fujifilm.com
Wojciech Bartczak
Tel: +48 601 360 289
E-mail: Wojciech.Bartczak@Fujifilm.com
Tomasz Królikowski
Tel: +48 601 265 055
E-mail: Tomasz.Krolikowski@Fujifilm.com
Katarzyna Doktór
Tel: +48 607 149 474
E-mail: Katarzyna.Doktor@Fujifilm.com
Tomasz Królikowski
Tel: +48 601 265 055
E-mail: Tomasz.Krolikowski@Fujifilm.com
Wojciech Bartczak
Tel: +48 601 360 289
E-mail: Wojciech.Bartczak@Fujifilm.com
Katarzyna Doktór
Tel: +48 607 149 474
E-mail: Katarzyna.Doktor@Fujifilm.com
Tomasz Królikowski
Tel: +48 601 265 055
E-mail: Tomasz.krolikowski@Fujifilm.com
Wojciech Bartczak
Tel: +48 601 360 289
E-mail: Wojciech.Bartczak@Fujifilm.com
Katarzyna Doktór
Tel: +48 607 149 474
E-mail: Katarzyna.Doktor@Fujifilm.com
Katarzyna Doktór
Tel: +48 607 149 474
E-mail: Katarzyna.Doktor@Fujifilm.com
Tomasz Królikowski
Tel: +48 601 265 055
E-mail: Tomasz.Krolikowski@Fujifilm.com
Wojciech Bartczak
Tel: +48 601 360 289
E-mail: Wojciech.Bartczak@Fujifilm.com
Wojciech Bartczak
Tel: +48 601 360 289
E-mail: Wojciech.Bartczak@Fujifilm.com

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER

Atramenty Cyfrowe

Atramenty cyfrowe
Fujifilm_Uvijet_packaging_01

Micro-V

W dzisiejszym świecie druku możliwe do zaakceptowania jest tylko to, co najlepsze. Zaangażowanie firmy FUJIFILM Sericol w ciągłe rozwijanie produktów i usług oferowanych klientom doprowadziło do opracowania nowej technologii wytwarzania tuszów.
Technologia dyspersji Micro-V jest wynikiem szeroko zakrojonego programu badawczo-rozwojowego z uznanym liderem w dziedzinie produkcji urządzeń dyspersyjnych.
Technologię dyspersji Micro-V pierwotnie opracowano do zastosowania decydującej dyspersji w skali poniżej mikrona w rewolucyjnych tuszach utrwalanych promieniami UV firmy FUJIFILM Sericol.

FUJIFILM Sericol wykorzystuje obecnie tą pozycję, by z sukcesem przenieść technikę wytwarzania do produkcji tuszów rozpuszczalnikowych. Efektem są cyfrowe systemy drukujące na bazie tuszów o małej lepkości wykorzystane do stworzenia przełomowego tuszu Color+ o wyróżniającej się mocy, intensywności i stabilności kolorów.

Wykorzystanie technologii Micro-V umożliwiło maksymalizację nasycenia pigmentami w tuszach rozpuszczalnikowych Color+, w celu uzyskania dużej siły koloru przy powtarzalnie stabilnej dyspersji. Największą zaletą technologii dyspersji Micro-V dla tych tuszów jest gwarancja rozmiaru cząstek poniżej jednego mikrona. Technika ta, charakteryzująca się bardzo drobną dyspersją, zapewnia niską krzywą dystrybucji cząstek, zapobiegając osiadaniu dużej ilości pigmentu lub tworzenia się grudek pigmentu blokujących filtry, co wywiera negatywny wpływ na żywotność głowic. Problemy te prześladują producentów tuszów rozpuszczalnikowych do druku cyfrowego, w równej mierze OEM, jak i pozostałych.

Dzięki używaniu tuszów Color+, można zredukować konieczność oczyszczania głowic w maszynach cyfrowych, ograniczając czas przestojów i zapewnić maksymalną żywotność głowic, dzięki eliminacji ryzyka blokowania głowic drukujących gruboziarnistymi cząstkami pigmentu.

Analiza MALVERN

Malvern Mastersizer 2000 jest urządzeniem wykorzystywanym do pomiaru i porównywania wielkości cząstek o rozmiarach na poziomie mikronowym i mniejszych. Jest ono szeroko stosowane w przemyśle farmaceutycznym i chemicznym. Mierzy ono cząstki dzięki dyfrakcji  laserowej. Oceniana próbka jest naświetlana promieniem lasera. Następuje wówczas pomiar kąta odbitego światła, co umożliwia instrumentowi dokładne obliczenie rozmiarów cząstek próbki. Wyniki można obejrzeć w postaci graficznej.
W przypadku tuszów do druku cyfrowego, parametry rozpylania, niezawodność głowic, żywotność i siła koloru tuszu są powiązane ze stopniem rozdrobnienia i dyspersji pigmentów.
Proces produkcyjny FUJIFILM Sericol, wykorzystujący dyspersję Micro-V gwarantuje, że wszystkie cząstki pigmentu mają rozmiary poniżej mikrona. Analiza konkurencyjnych tuszów pokazuje, że stosują ona odmienne metody dyspersji, czego skutkiem są większe cząstki pigmentu. Cząstki te działają jak zalążki sprzyjające przyłączaniu się do nich mniejszych cząstek pigmentu. W przebiegu tego procesu cząstki pigmentu powiększają się, powodując blokowanie filtrów i dysz głowic.
Dyspersja Micro V spowodowała zmniejszenie ponoszonych przez klientów kosztów wymiany filtrów i głowic, gdyż wymiana nie jest konieczna tak często.


Fujifilm Speciality Ink Systems Limited

uvijet-ink-pack

   • Posiada certyfikat międzynarodowego systemu zarządzania środowiskowego ISO 14001.
   • Dokłada starań, by minimalizować ryzyko ponoszone przez użytkowników produktów, a także zmniejszać wpływ swojej działalności na środowisko naturalne, począwszy od etapu opracowania receptury, przez produkcję, po dostawę.
   • Zespół ds. badań i rozwoju pracuje według wewnętrznej polityki bezpieczeństwa, higieny i ochrony środowiska, pod hasłem „Projektowanie dla zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska”, mającej na celu dynamiczne rozwijanie produktów przy jak najmniejszym oddziaływaniu na zdrowie, bezpieczeństwo i środowisko naturalne.
   •  W ramach procesu ustawicznego doskonalenia regularnie kontroluje i monitoruje swoja działalność i jej oddziaływanie oraz wyznacza sobie kolejne cele i zadania.
   •  Dąży do ograniczania ilości odpadów poprzez poprawę wykorzystania surowców, energii, wody, powtórne użycie i recykling.

Klient8
Klient7
Klient6
Klient5
Klient4
Klient3
Klient2
Klient1